เกร็ดความรู้
กินเหล้าเฝ้าจอทีวี .... เป็นโรคปอดอุดตัน !!
Created by doacoop on 9/25/2015 9:52:26 AM

"ใครชอบกินเหล้าระวังตัวไว้ให้ดี"


               กินเหล้าเฝ้าจอทีวี .... เป็นโรคปอดอุดตัน !!


             นักวิจัยญี่ปุ่นได้พบความรู้ของผู้ที่ชอบกินเหล้าหน้าจอทีวี จากการติดตามดูคนจำนวนไม่ต่ำ 86,000 คน อาจทำให้เป็นโรคเส้นเลือดในปอดอุดตัน ซึ่งเป็นอันตรายถึงตายได้

              โรคนี้เกิดจากเส้นเลือดที่พาเลือดจากหัวใจไปเลี้ยงปอดเกิดอุดตัน มีคนอังกฤษที่เป็นโรคนี้ ปีหนึ่งๆ จบชีวิตลงไม่ต่ำกว่า 6 หมื่นคน ผู้ที่ชอบนั่งดูทีวีผูกปีนานๆ ก็ต้องระวังตัวเช่นกัน เพราะว่ามันมีผลเกิดลิ่มเลือดอุดตันขึ้นได้ เหมือนกับการนั่งเครื่องบิน ไปไกลๆ

                การศึกษาพบว่า แฟนทีวีที่นั่งอยู่หน้าจอ วันหนึ่งนานเกิน 5 ชั่วโมง มีสิทธิ์ที่จะเกิดอาการเช่นนี้มากกว่าผู้ที่นั่งดูเพียงแค่วันละครึ่งชั่วโมง ถึง 2 เท่า ยิ่งเป็นผู้ที่มีอายุ ระหว่าง 40 ถึง 59 ปีด้วยแล้ว ควรจะสังวรให้จงหนัก เพราะอาจจะเกิดเป็นได้ง่ายกว่า ผู้ที่ดูทีวีไม่ถึงวันละ 2.5 ชั่วโมง กว่ากัน 6 เท่า

                 ผู้ที่นั่งเครื่องบินในชั้นประหยัด มักจะเกิดอาการเช่นนี้ได้ เพื่อป้องกันอันตรายของมัน ควรจะรู้จักป้องกันตัวไว้ นั่นคือ ควรจะพัก ยืนขึ้นและเดินรอบๆ กับดื่มน้ำให้มาก เพื่อป้องกันอาการขาดน้ำ


ขอขอบคุณเรื่องราวดีจาก www.thaihealth.or.th และ เว็ปไซต์ไทยรัฐ

print
rating
  Comments