ติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด
ที่อยู่
:
  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด
  ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


โทรศัพท์   :

  เบอร์กลาง              : 02-940-5088-9

  ผู้จัดการ                 : ต่อ 230

  ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์   : ต่อ 200 , 203 , 206-207 / 084-9223897

  ฝ่ายการเงิน             : ต่อ 212-214 / 094-9301008  

  ฝ่ายสินเชื่อ             : ต่อ 223-226 / 087-5574506     

  ฝ่ายอำนวยการ         : ต่อ 201 , 232-235 / 080-4390844

  ฝ่ายสารสนเทศ        : ต่อ 245 / 094-8808301

  ฝ่ายบัญชี               : ต่อ 227 - 229 / 062-4082276

 

โทรสาร :

02-561-1502 (อัตโนมัติ สอ.กวก.)
02-940-6826 (อัตโนมัติฝ่ายการเงิน)

อีเมล์

LINE:

:
doacoop@gmail.com

@doacoop

 

แผนที่การเดินทาง

ติดต่อเรา

Indicates required fields

Your Contact Information

Your Feedback