รายละเอียด
สหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 6/2556 ณ อาคารสำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตการเกษตร
Created by doacoop on 11/27/2013 3:59:14 PM


สอ.กวก. จัดโครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 6/2556 สำหรับท่านสมาชิกที่อยู่ส่วนกลางและผู้เกษียณขึ้น ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 โดยได้รับความเอื้อเฟื้อสถานที่จัดโครงการจาก สำนักวิจัพัฒนาปัจจัยการผลิตการเกษตร(สปผ.) ซึ่ง สอ.กวก. ประกอบด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ร่วมให้การต้อนรับสมาชิกส่วนกลางและผู้เกษียณ ที่ให้ความสนใจและได้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการในไว้ก่อนหน้าแล้ว เพื่อร่วมกิจกรรม รับฟังข่าวสาร สอบถามข้อมูลต่างๆ จาก สอ.กวก. เชิญชมภาพในงานค่ะ


print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด