รายละเอียด
สหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 5/2556 ณ สวพ.5 จ.ชัยนาท
Created by doacoop on 11/4/2013 10:09:34 AM


 สอ.กวก. จัดโครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 5/2556 ขึ้น ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 โดยได้รับความเอื้อเฟื้อสถานที่จัดงานจาก สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 5 จ.ชัยนาท มีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สอ.กวก. เดินทางไปพบปะสมาชิกและผู้แทนสมาชิก ซึ่งให้ความสนใจเดินทางมาร่วมงาน และร่วมกิจกรรม รับฟังข่าวสาร สอบถามข้อมูลต่างๆ จาก สอ.กวก. เชิญชมภาพในงานค่ะ

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด