รายละเอียด
สหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 4 (สวพ.6- จ.จันทบุรี)
Created by doacoop on 9/17/2013 4:43:04 PM


   สอ.กวก. จัดโครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 4/2556 ขึ้น ในวันที่ 16 กันยายน 2556 โดยได้รับความเอื้อเฟื้อสถานที่จัดงานจาก สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี มีะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สอ.กวก. เดินทางไปพบปะสมาชิกและผู้แทนสมาชิก ซึ่งให้ความสนใจเดินทางมาร่วมงาน และร่วมกิจกรรม รับฟังข่าวสาร สอบถามข้อมูลต่างๆ จาก สอ.กวก. เชิญชมภาพในงานค่ะ


print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด