รายละเอียด
สหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 3 ณ ศวพ.แพร่
Created by doacoop on 8/21/2013 5:14:00 PM


        สอ.กวก. จัดโครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 3/2556 ขึ้น ในวันที่ 16 สิงหาคม 2556 โดยได้รับความเอื้อเฟื้อสถานที่จัดงานจาก ศวพ.แพร่ มีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สอ.กวก. เดินทางไปพบปะสมาชิกและผู้แทนสมาชิก ซึ่งให้ความสนใจเดินทางมาร่วมงาน และร่วมกิจกรรม รับฟังข่าวสาร และสอบถามข้อมูลต่างๆ จากคณะกรรมการอย่างมากมาย บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุนสนาน เชิญชมภาพในงานค่ะ ERY:489

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด