รายละเอียด
รวมภาพพิธีมอบทุนการศึกษาปี 2556
Created by doacoop on 8/2/2013 6:42:38 PM


      สหกรณ์ฯ ทำพิธีมอบทุนการศึกษา ประเภททุนเรียนดี และทุนรายได้น้อย เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม 314 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร โดยคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ เป็นผู้มอบทุนให้แก่บุตรสมาชิก เชิญชมภาพน้องๆ ทั้งหมดได้เลยค่ะ


ทุนรายได้น้อย ประจำปี 56.pdf


ทุนเรียนดี ประจำปี 56.pdf


 

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด