รายละเอียด
การประชุมสัมมนาภาคีสหกรณ์บางเขน
Created by doacoop on 7/29/2013 9:47:35 AM


      กลุ่มภาคีสหกรณ์บางเขน ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 12 สหกรณ์ จัดประชุมโครงการสัมมนา ประจำปี 2556 ขึ้น ณ สวนนงนุช พัทยา จ.ชลบุรี ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา เพื่อสร้างความเข้าใจกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน และนำความรู้ที่ได้จากการประชุมสัมมนามาประยุกต์ใช้ เป็นแนวทางการบริหารงานสหกรณ์ให้เจริญยิ่งขึ้น เพื่อความมั่นคงของสมาชิกทุกท่าน

 

 

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด