รายละเอียด
ภาพวัน Big Cleaning day
Created by doahost on 2/26/2013 4:00:17 PM

สหกรณ์ฯ จัดโครงการ “กิจกรรม 5 ส”  68 วัน แห่งความสำเร็จ โดยจัด Big Cleaning Day เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2555 เพื่อ “สหกรณ์ , สังคม , สิ่งแวดล้อม” ของพวกเราทุกคน


print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด