รายละเอียด
ภาพบรรยากาศการอบรมอาชีพเสริมส่วนกลาง ครั้งที่ 2
Created by doahost on 2/26/2013 1:57:41 PM

ภาพบรรยากาศการอบรมอาชีพเสริม ส่วนกลาง ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2555 หลักสูตรการอบรม “เพ้นท์เสื้อ” จำนวน 30 คน จัดที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด


print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด