รายละเอียด
ภาพบรรยากาศการอบรมอาชีพเสริมส่วนกลาง ครั้งที่ 3
Created by doahost on 2/26/2013 1:52:23 PM

ภาพบรรยากาศการอบรมอาชีพเสริม ส่วนกลาง ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2555 หลักสูตรการอบรม “กรอบรูปไม้สัก” จำนวน 30 คน จัดที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด


print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด