รายละเอียด
การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การพิจารณาให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
Created by doahost on 2/20/2013 3:08:50 PM


มติคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 36 ประชุมครั้งที่ 4/54 เมื่อวันที่ 26 เม.ย.54 ให้เพิ่มวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินจาก 1.5 เท่า เป็น 2 เท่า ผ่อนชำระ 10 งวด เริ่ม 1 พ.ค.54 อ่านรายละเอียดได้ที่หน้าประกาศprint
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด