รายละเอียด
สอ.กวก.ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ในงาน "เปิดบ้านงานวิจัยกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2561" วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2561
Created by doacoop on 5/30/2018 11:12:28 AM


สอ.กวก. ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์

ในงาน เปิดบ้านงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2561

*******************

          เมื่อวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2561 สหกรณ์ฯ ได้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ ในงาน เปิดบ้านงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2561 โดยมีฝ่ายจัดการและกรรมการร่วมออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์ในด้านเงินฝาก เงินกู้ และสวัสดิการ ในครั้งนี้ ณ กรมวิชาการเกษตร

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด