รายละเอียด
โครงการฝึกอบรมประกอบอาชีพเสริม "เสริมรายได้ด้วยการทำดอกไม้จันทน์" สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช
Created by doacoop on 8/8/2017 3:16:11 PM


โครงการฝึกอบรมประกอบอาชีพเสริม

"เสริมรายได้ด้วยการทำดอกไม้จันทน์

(สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช)

วันที่ 16 มิถุนายน 2560

ณ ผึ้งหวาน รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

*******************

ภาพการฝึกอบรม

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด