รายละเอียด
โครงการฝึกอบรมประกอบอาชีพเสริม "กระเป๋าผ้าด้นมือเพื่อเพิ่มเสริมรายได้" ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย
Created by doacoop on 8/2/2017 8:37:44 AM


โครงการฝึกอบรมประกอบอาชีพเสริม

"กระเป๋าผ้าด้นมือเพื่อเพิ่มเสริมรายได้" (ศูนย์วิจัยพืชสวนชัยนาท)

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560

ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย

*******************

ภาพการฝึกอบรม

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด