รายละเอียด
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสัญจร ครั้งที่ 6-2560 ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ จัหวัดเชียงใหม่
Created by doacoop on 6/30/2017 10:11:57 AM


การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสัญจร ครั้งที่ 6-2560

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560

ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

*******************

 

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด