รายละเอียด
โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 1-2560 ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
Created by doacoop on 6/29/2017 7:39:40 PM


โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 1-2560

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2560

ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

*******************

 

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด