รายละเอียด
สอ.กวก. ออกบูธพบสมาชิกในการประชุมวิชาการประจำปี 2560 โดยกรมวิชาการเกษตร ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด็นส์ กรุงเทพมหานคร
Created by doacoop on 6/1/2017 5:29:26 PM


สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด

"ออกบูธพบสมาชิก"

ในการประชุมวิชาการประจำปี 2560

วิจัยเกษตรเด่น เน้นนวัตกรรม นำสู่ประเทศไทย 4.0 

โดยกรมวิชาการเกษตร

เมื่อวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2560

ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด็นส์ กรุงเทพมหานคร

*******************

 

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด