รายละเอียด
งานทำบุญครบรอบก่อตั้ง สอ.กวก. 41 ปี ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด
Created by doacoop on 5/29/2017 5:53:06 PM


สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด

ทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบก่อตั้ง 41 ปี

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

โดยมี นายโอภาส จันทสุข รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานพิธี

*******************

 

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด