รายละเอียด
โครงการฝึกอบรมประกอบอาชีพเสริม "เสริมรายได้ด้วยกระเป๋าผ้าด้นมือ" ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท
Created by doacoop on 5/18/2017 2:42:58 PM


โครงการฝึกอบรมประกอบอาชีพเสริม

"เสริมรายได้ด้วยกระเป๋าผ้าด้นมือ" (ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท)

วันที่ 12 พฤษภาคม 2560

ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ สวพ.5

*******************

ภาพการฝึกอบรม

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด