รายละเอียด
สอ.กวก. ขอแสดงความยินดีกับนายอุทัย นพคุณวงศ์ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
Created by doacoop on 3/27/2017 10:58:37 AM


สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด 

ขอแสดงความยินดีกับ นายอุทัย นพคุณวงศ์

เนื่่องในโอกาสดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร   

                           *************************                            

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด