รายละเอียด
โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม "ทำผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน สบู่เหลว และแชมพู" สถาบันวิจัยพืชสวน
Created by doacoop on 1/16/2017 2:51:41 PMโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม


"ทำผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน สบู่เหลว และแชมพู"


วันที่ 23 ธันวาคม 2559


ณ ห้องประชุม 321 สถาบันวิจัยพืชสวน


**************

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมอาชีพเสริม

   

 

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด