รายละเอียด
สอ.กวก.ร่วมอวยพรและขอพรปีใหม่ 2560 จากอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมหม่อนไหม ร่วมทั้งรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
Created by doacoop on 1/4/2017 2:18:20 PM


ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2560

สอ.กวก.ขอร่วมอวยพรและขอพรปีใหม่จาก

ท่านสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

ท่านอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว 

ท่านสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา อธิบดีกรมหม่อนไหม

รวมทั้งนายดิเรก ตนพยอม รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

ท่านเสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

และท่านวราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

วันที่ 4 มกราคม 2560

ณ กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว และกรมหม่อนไหม

**************

ภาพบรรยากาศการอวยพรและขอพรปีใหม่ 2560

   

 

 

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด