รายละเอียด
สัมมนาภาคีสหกรณ์บางเขน ประจำปี 2559 ณ ศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สระบุรี
Created by doacoop on 12/28/2016 10:00:29 AM


สัมมนาภาคีสหกรณ์บางเขน ประจำปี 2559

"ร้อยปีสหกรณ์ไทย ร้อยใจภาคีบางเขน"

วันที่ 9-11 ธันวาคม 2559

ณ ศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สระบุรี

**************

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาภาคีสหกรณ์บางเขน

   

 

 

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด