รายละเอียด
การประชุมกลุ่มสมาชิกศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่
Created by doacoop on 12/26/2016 3:44:47 PM


การประชุมกลุ่มสมาชิกของศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่

**************

ภาพบรรยากาศการประชุมกลุ่ม

   

 

 

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด