รายละเอียด
โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม "ทำขนมไทย (กุ้ยช่าย)" ศวพ.สงขลา
Created by doacoop on 12/20/2016 3:38:56 PM


โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม

"ทำขนมไทย (กุ้ยช่าย)"

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559

ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

**************

ภาพบรรยากาศการทำขนมไทย (กุ้ยช่าย)

   

 

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด