รายละเอียด
คณะกรรมการตรวจรับการจัดซื้อเสื้อแจ๊กเก็ตเพื่อเป็นของที่ระลึกครบรอบ 40 ปี สอ.กวก.
Created by doacoop on 11/9/2016 6:23:31 PM


เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 

คณะกรรมการตรวจรับเสื้อแจ๊กเก็ตได้ทำการตรวจรับเสื้อแจ๊กเก็ต

จากโรงงาน ณ บริษัท จุฑามาศ จำกัด

และเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ได้ดำเนินการส่งมอบให้กับ

หน่วยงานในส่วนกลางเป็นที่เรียบร้อย

**************

   

 

 

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด