รายละเอียด
พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวารถวายพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Created by doacoop on 10/20/2016 2:59:59 PM


พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร

ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในวันที่ 20 ตุลาคม 2559

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

**************

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด