รายละเอียด
สหกรณ์ร่วมแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (นายสมชาย ชาญณรงค์กุล)
Created by doacoop on 10/6/2016 2:51:37 PM


ในวันที่ 6 ตุลาคม 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล

เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด