รายละเอียด
สหกรณ์ร่วมแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมหม่อนไหม (นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา)
Created by doacoop on 10/6/2016 2:03:11 PM


เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ

นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา 

เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมหม่อนไหม

 

 

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด