รายละเอียด
โครงการสหกรณ์พบสมาชิก ครั้งที่ 4/2559 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
Created by doacoop on 10/3/2016 9:09:56 AM


ภาพบรรยากาศ

โครงการสหกรณ์พบสมาชิก ครั้งที่ 4/2559

ระหว่างวันที่ 28 - 29 กันยายน 2559

การประชุมสัมมนา Year End Conference ประจำปี 2559 กรมวิชาการเกษตร

"ผลงานวิจัยพร้อมใช้ พัฒนาเกษตรไทยยั่งยืน"

ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร

 

 

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด