รายละเอียด
CSR "สร้างโรงเพาะเห็ดนางฟ้าเพื่อการเรียนรู้ของสมาชิกสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันแก่นักเรียน รร.บ้านป่าครองชีพ" ณ ศวพ.ภูเก็ต
Created by doacoop on 9/16/2016 4:15:07 PM


โครงการสนับสนุนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) 

"สร้างโรงเพาะเห็ดนางฟ้าเพื่อการเรียรู้ของสมาชิกสหกรณ์ 

เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าครองชีพ"

วันที่ 3 สิงหาคม 2559

ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต จ.ภูเก็ต

*****

ภาพบรรยากาศการทำโครงการ CSR

 

 

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด