รายละเอียด
โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม 'สิ่งประดิษฐ์จากรังไหมและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากใบหม่อนและลูกไหม' ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย
Created by doacoop on 9/16/2016 12:06:37 PM


โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม

สิ่งประดิษฐ์จากรังไหมและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากใบหม่อนและลูกไหม

วันที่ 20 สิงหาคม 2559

ณ ศูนย์วิจัยหม่อนไหมหม่อนเฉลิมพระเกียรติฯ เลย

********

       ภาพบรรยากาศการทำโครงการ

 

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด