รายละเอียด
โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม "ทำขนมคุกกี้ และ ซาลาเปา" ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย
Created by doacoop on 7/1/2016 2:03:22 PM


โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม "ทำขนมคุกกี้และซาลาเปา"

วันที่ 30 มิถุนายน 2559

ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย

ภาพบรรยากาศการทำโครงการ

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด