รายละเอียด
โครงการสหกรณ์พบสมาชิก ครั้งที่ 3/2559 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี
Created by doacoop on 6/23/2016 2:34:43 PM


ภาพบรรยากาศ

โครงการสหกรณ์พบสมาชิก ครั้งที่ 3/2559

ระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2559

การประชุมวิชาการ ประจำปี 2559 กรมวิชาการเกษตร

"สานพลังประชารัฐ พัฒนาเกษตรไทย"

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี

 

 

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด