รายละเอียด
โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 3/2559 ณ สวพ.3 ศปผ.ขอนแก่น
Created by doacoop on 6/20/2016 3:32:18 PM


โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 3/2559

วันที่ 16 มิถุนายน 2559

ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น จ.ขอนแก่น

********

             สอ.กวก. จัดโครงการสหกรณ์พบสมาชิก ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น จ.ขอนแก่น นำโดยคณะกรรมการ 

และฝ่ายจัดการ เพื่อให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และตอบข้อซักถามของเพื่อนผู้แทนสมาชิก โดย

ได้รับความสนใจจากผู้แทนสมาชิก และ สมาชิก เป็นอย่างดี

             นอกจากนี้ สอ.กวก. ขอขอบคุณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

ขอนแก่น จ.ขอนแก่น ที่เอื้อเฟื้อสถานที่แก่ สอ.กวก. และ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้การ

ต้อนรับและความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

                                              ภาพบรรยากาศแห่งความประทับใจ

 

 

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด