รายละเอียด
งานทำบุญวันครบรอบก่อตั้ง สอ.กวก.
Created by doacoop on 5/30/2016 11:26:00 AM


 

งานทำบุญวันวันครบรอบก่อตั้ง สอ.กวก.

(28 พฤษภาคม 2559) ในวันที่ 27 พฤาภาคม 2559


ภาพบรรยากาศแห่งความประทับใจ

 

 

                        ขอขอบคุณ อดีตผู้บริหาร สอ.กวก. ผู้แทนจากกรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว

กรมหม่อนไหม ผู้แทนภาคีสหกรณ์บางเขน ผู้แทนสมาชิก และ บริษัท ทรู ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด