รายละเอียด
โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 2/2559 ณ ศูนย์วิจัยพืชสวน จ.ตรัง
Created by doacoop on 5/30/2016 10:40:48 AMโครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 2/2559

วันที่ 13 พฤษภาคม 2559

ณ ศูนย์วิจัยพืชสวน จ.ตรัง

***********

          โดยคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พบสมาชิกของหน่วยงานใน

พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง โดยจัดประชุมที่ ศูนย์วิจัยพืชสวน จ.ตรัง


ภาพบรรยากาศแห่งความประทับใจ

 

 

              ขอขอบคุณ นายศุกร์ เก็บไว้ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง ที่อำนวยความสะดวกให้กับ

กรรมการและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสมาชิกที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด