รายละเอียด
โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 1/2559 ณ สวพ.7 จ.สุราษฎร์ธานี
Created by doacoop on 5/19/2016 10:57:52 AM


โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 1/2559

วันที่ 11 พฤษภาคม 2559

ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สวพ.7)

            โครงการสหกรณ์สัญจรที่ สอ.กวก. ได้จัดขึ้นในทุกปี ร่วมถึงปีที่ผ่านมาปี 2558 ได้รับความสนใจและการตอบรับจากสมาชิกเป็นอย่างดี และเพื่อเป็นการสานต่อโครงการดีๆ และสานต่อการให้ความรู้ ความเข้าใจ ในด้านต่างๆ แก่สมาชิก สอ.กวก. จึงได้จัดโครงการสหกรณ์สัญจรขึ้นอีกครั้งในปี 2559

         สำหรับโครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 1/2559 สอ.กวก. เริ่มต้นโครงการและเริ่มต้นการเดินทางเพื่อไปให้ความรู้ ความเข้าใจกับสมาชิกในภาคใต้เป็นที่แรก ด้วยในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ที่ สอ.กวก. ได้ไปจัดโครงการสหกรณ์สัญจรนั้น ในส่วนของ สวพ. 7 ได้มีการจัดการประชุมวิชาการ สอ.กวก. จึงถือโอกาสนี้ในการเดินทางไปจัดโครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 1/2559 นำทีมโดยคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ และฝ่ายจัดการ ที่ได้เดินทางไปให้บริการในด้านต่างๆ เช่น การให้ความรู้ในการสวัสดิการ , การให้ความเข้าใจในด้านการเงิน , และการให้คำปรึกษาในด้านสินเชื่อ รวมทั้งยังออกบูธสำหรับการให้บริการสมาชิกเคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็น การเปิดบัญชี , การฝากเงิน หรือการทำธุรกรรมอื่นๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วให้กับสมาชิกในภาคใต้ หรือแม้กระทั่งสมาชิกในหน่วยงานใกล้เคียงอื่นๆ

             ละสำหรับการเดินทางไปสัญจรภาคใต้ที่ผ่านมา สอ.กวก. ต้องขอขอบคุณสมาชิกจาก สวพ.7 และ สมาชิกจากหน่วยงานใกล้เคียง ที่ให้การต้อนรับและความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเดินทางไปในครั้งนี้

ภาพบรรยากาศแห่งความประทับใจ

 

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด