รายละเอียด
อวยพรวันคล้ายวันเกิดท่านสมชาย ชาญณรงค์กุล ประธานกรรมการดำเนินการ
Created by doacoop on 4/20/2016 1:08:12 PM


 

สอ.กวก. ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด

ท่านสมชาย ชาญณรงค์กุล ประธานกรรมการดำเนินการ


                 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 (สอ.กวก.) 

   และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด เข้าร่วมอวยพรวันคล้าย

   วันเกิดท่านประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด

    (นายสมชาย ชาญณรงค์กุล)


 

ภาพบรรยากาศแห่งความประทับใจ

 

 

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด