รายละเอียด
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 และ การสัมมนาผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 1/2559
Created by doacoop on 2/29/2016 3:18:32 PM


การประชุมสามัญประจำปี 2558 และ การสัมมนาผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 1/2559

วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2559

ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด


******************************


           สอ.กวก. ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 และ การสัมมนาผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 มีการรายงานกิจการและผลการดำเนินงาน ปี 2558 การจัดสรรกำไรสุทธิปี 2558 และการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 41 เป็นต้น และในช่วงเย็น สอ.กวก. มีงานเลี้ยงสังสรรค์ผู้แทนสมาชิก ซึ่งมีของรางวัลที่ สอ.กวก. ได้รับการสนับสนุนจาก บรษัท ทรูไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด อีกมากมาย นอกจากนี้ในวันสัมมนาผู้แทนสมาชิก สอ.กวก. ได้เชิญวิทยากรผู้มากประสบการณ์ถึง 3 ท่าน มาร่วมบรรยายพิเศษให้กับผู้แทนสมาชิก อีกด้วย

                

ภาพบรรยากาศแห่งความประทับใจ

 

   

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด