รายละเอียด
โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 6/2558 ณ ห้องประชุม 314 กรมวิชาการเกษตร
Created by doacoop on 10/22/2015 9:46:00 AM


โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 6/2558

ส่วนกลาง และ ผู้เกษียณ

วันที่ 20 ตุลาคม 2558

ณ ห้องประชุม 314 กรมวิชาการเกษตร


           สำหรับเดือนตุลาคม พวกเราชาวสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด ได้จัดโครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม 314 กรมวิชาการเกษตร ซึ่ง สอ.กวก. โดยคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยฝ่ายจัดการได้พบปะผู้แทนสมาชิกและผู้เกษียณอายุ เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะ

               นอกจากนี้ สอ.กวก. ยังเปิดให้บริการนอกสถานที่ เช่น เปิดบัญชีเงินฝาก สมัครสมาชิกใหม่ เป็นต้น

                

ภาพบรรยากาศแห่งความประทับใจ

 

 

     ขอขอบพระคุณ สำนักเลขานุการกรมที่เอื้อเฟื้อสถานที่                                                         ในการจัดโครงการสหกรณ์สัญจร

 

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด