รายละเอียด
สอ.กวก. ร่วมแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมหม่อนไหม
Created by doacoop on 10/5/2015 10:48:03 AM


     สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด

ร่วมแสดงความยินดีกับ

นายอภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมหม่อนไหม


                     ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ สอ.กวก.

 ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมหม่อนไหมคนใหม่ พร้อมมอบ

ช่อดอกไม้และถ่ายภาพร่วมกัน


ภาพบรรยากาศแสดงความยินดี

 

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด