รายละเอียด
สอ.กวก. ร่วมแสดงความยินดีกับอธิการบดีกรมการข้าว
Created by doacoop on 10/5/2015 10:35:07 AM


สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด

ร่วมแสดงความยินดีกับ

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิการบดีกรมการข้าว


        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ สอ.กวก.

ได้ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบช่อดอกไม้ให้แก่นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ 

อธิการบดีกรมการข้าวคน ณ กรมการข้าว      


ภาพบรรยากาศแห่งความประทับใจ

 

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด