รายละเอียด
สอ.กวก. ร่วมแสดงความยินดีในงานต้อนรับอธิการบดีกรมวิชาการเกษตร
Created by doacoop on 10/5/2015 10:02:08 AM


งานต้อนรับอธิการบดีกรมวิชาการเกษตร

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล


             คณะกรรมการ ผู้จัดการ และฝ่ายจัดการ สอ.กวก. เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่

 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิการบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมร่วมออกซุ้มอาหารว่าง

ในงาน "ยินดีต้อนรับกลับบ้าน" เพื่อเลี้ยงต้อนรับอธิการบดีกรมวิชาการเกษตร 

ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2558

                

ภาพบรรยากาศแห่งความประทับใจ

 

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด