รายละเอียด
สอ.กวก. ออกบูธงานเลี้ยงอำลาอธิการบดีกรมวิชาการเกษตร
Created by doacoop on 10/5/2015 9:55:27 AMงานเลี้ยงอำลาอธิการบดีกรมวิชาการเกษตร

นายอนันต์  สุวรรณรัตน์


            งานเลี้ยงอำลานายอนันต์  สุวรรณรัตน์ เพื่อไปรับตำแหน่งอธิการบดี

กรมการข้าว เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558   


ภาพบรรยากาศภาพงานเลี้ยง

 

 

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด