รายละเอียด
โครงการสหกรณ์พบสมาชิก ครั้งที่ 6-2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด็น กรุงเทพฯ
Created by doacoop on 10/2/2015 2:11:24 PM


โครงการสหกรณ์พบสมาชิก ครั้งที่ 6-2558 

ระหว่างวันที่ 28 กันยายน - 29 กันยายน 2558

       ณ โรงแรมรามาการ์เด็น จังหวัดกรุงเทพมหานคร        

       

ภาพบรรยากาศแห่งความประทับใจ

 

 

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด