รายละเอียด
พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2558
Created by doacoop on 9/25/2015 4:13:57 PM


พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2558      

 

             สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 314 ตึกกสิกรรม กรมวิชการเกษตร    ชั้น 3 เวลา 16.00 น. โดยนายดำรงค์ จิระสุทัศน์ ประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการ     รวมทั้งฝ่ายจัดการ ได้มอบประกาศนีย์บัตรให้แก่บุตรสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษา และ ถ่ายรูปร่วมกัน


         

                

ภาพบรรยากาศแห่งความประทับใจ

 

 

 

          สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด

      ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกและบุตรสมาชิกทุกท่าน

 

 

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด