รายละเอียด
โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 5/2558 ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง
Created by doacoop on 9/15/2015 3:21:20 PM


ตะลุยเมือง ... ระยอง        

             ผลไม้รสล้ำ อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ำปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวีเอก

           จังหวัดระยอง เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีความน่าสนใจ และมีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมาย รวมไปถึงเป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง ซึ่งมีสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีสมาชิกในพื้นที่ใกล้เคียงอีกเช่นกัน

            ดังนั้น สำหรับเดือนกันยายน พวกเราชาวสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด ได้จัดโครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง ซึ่ง สอ.กวก. โดยคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยฝ่ายจัดการได้ไปตะลุยเมือง ... ระยอง เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ รวมทั้งการให้บริการนอกสถานที่แก่สมาชิกอีกด้วย 

         

                

ภาพบรรยากาศแห่งความประทับใจ

 

 

 

     ขอขอบพระคุณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ และให้ความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี

      

 

 

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด