รายละเอียด
โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 3/2558 ณ ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎธานี และ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
Created by doacoop on 7/23/2015 8:48:35 PM


ตะลุย... แดนสะตอ

         

                ภาคใต้เป็นภาคหนึ่งในทั้งหมดสี่ภาคของประเทศไทย ที่มีความน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว หรือแม้กระทั่งผู้คน ทำให้พวกเราชาวสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด มีความสนใจที่จะไปเรียนรู้และพบปะกับสมาชิกภาคใต้ และสำหรับในเดือนกรกฎาคมเราได้จัดโครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี และวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ซึ่ง สอ.กวก. โดยคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการได้ไปตะลุยแดนสะตอ เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ร่วมทั้งการให้บริการนอกสถานที่แก่สมาชิกภาคใต้อีกด้วย

 

ภาพบรรยากาศแห่งความประทับใจ

 

 

 

     ขอขอบพระคุณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ และให้ความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี

      และสำหรับสมาชิกภาคกลาง โปรดเตรียมพร้อมพบกับโครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 4/2558 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 20 สิงหาคม 2558

 

 

***** พลาดไม่ได้ *****

print
rating
  Comments

ภาพกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด